Персональний сайт викладача
Ткачука Віталія Васильовича

Змістовий модуль 4,5
Змістовий модуль 4. Масообмінні процеси. (ч.1)

Тема 5.1 Теоретичні основи процесів масо передачі. Загальні відомості про процеси масопередачі. Молекулярна і конвективна дифузії. Основне рівняння масопередачі. Поняття про термодифузію. Рухома сила процесів масо передачі, способи їх визначення. Основне рівняння масо передачі. Коефіцієнт масо передачі. Поняття про термодифузію.

 

Тема 5.2 Абсорбція. Характеристика і фізичні основи процесу абсорбції. Закон Генрі. Матеріальний баланс. Визначення витрат абсорбенту. Рухома сила процесу абсорбції.  Схеми апаратів для абсорбції, їх принцип роботи. Тарілчасті і насадкові абсорбери.

Тема 5.3 Адсорбція. Загальні відомості про процес адсорбції. Фізичні основи процесу. Рівняння Френдліха. Види абсорбентів, їх характеристика. Матеріальний баланс і рухома сила процесу. Адсорбери періодичної і безперервної дії, їх будова, принципові схеми та принцип роботи. Розрахунок адсорберів.  

 Тема 5.4 Перегонка і ректифікація. Загальні відомості про перегонку і ректифікацію. Теоретичні основи процесу. Класифікація бінарних сумішей. Склад рівноважних фаз.  Матеріальний і енергетичний баланси при ректифікації. Ректифікаційні апарати з багаторазовим використанням тепла. Перегонка під вакуумом. Азеотропна і екстрактивна перегонки. Проста перегонка, її характеристика. Поняття про дефлегмацію. Будова ректифікаційних колон і допоміжного обладнання. Види тарілок і сітчасті, решітчасті, ковпачкові, лускові, клапанні тощо, їх характеристика і принцип роботи. Насадки: кільця Рашига, Паля, сідла Берля, їх характеристики. 

 Змістовий модуль 5. Масообмінні процеси. (ч.2)

Тема 5.5 Екстрагування. Загальні відомості про процес екстрагування. Класифікація методів екстрагування, їх характеристики. Екстрагування в системі «тверде тіло – рідина». Теорія процесу. Апарати для екстрагування речовин, їх види, схеми і принцип роботи. Розрахунок екстракторів. Матеріальний і енергетичний баланс. Екстрагування в системі «рідина – рідина». Теорія процесу. Апарати для екстрагування, їх схеми і принцип роботи. Основи розрахунку рідинної екстракції.

Тема 5.7 Кристалізація. Загальні відомості про процес кристалізації. Теоретичні основи процесу. Способи одержання пересичених розчинів. Процеси утворення центрів кристалізації і росту кристалів. Класифікація методів кристалізації. Апарати для кристалізації, їх будова і принцип роботи. Матеріальний і тепловий розрахунки кристалізаторів.  

 Тема 5.6 Сушіння. Загальні відомості про процес сушіння. Роль процесу сушіння в харчовій промисловості. Способи сушіння. Відображення на “І-х” діаграмі основних процесів зміни стану вологого повітря в процесі сушіння. Вологі матеріали, їх характеристика. Рівноважна вологість матеріалу. Кінетика сушіння. Визначення швидкості і тривалості сушіння. Поняття про теоретичну сушарку. Матеріальний і енергетичний баланси реальної сушарки. Побудова на “І-х ” діаграмі реального процесу сушіння. Класифікація сушарок. Схеми сушарок, їх будова і принцип роботи. 

Тема 6.1 Електрофізичні методи обробки харчових продуктів. Фізичні основи обробки харчових продуктів за допомогою НВЧ- енергії, інфрачервоних, ультрафіолетових та ультразвукових випромінювань. Застосування електрофізичних методів обробки харчових продуктів. Комбіновані електрофізичні методи обробки харчових продуктів.

Щоб завантажити лекції ЗМ4,5Обновлен 27 мая 2015. Создан 25 мая 2015