Персональний сайт викладача
Ткачука Віталія Васильовича

Змістовий модуль 3
Змістовий модуль 3. Теплові процеси

Тема 4.1 Нагрівання, охолодження, пастеризація і стерилізація. Нагрівання. Способи нагрівання харчових середовищ. Теплоносії, їх види і характеристики. Теплові баланси при нагріванні. Визначення витрат пари. Охолодження. Холодоносії, їх види і характеристики. Визначення витрат холодоносіїв. Теоретичні основи високотемпературної пастеризації і стерилізації. Оптимальні умови проведення при одержанні харчових продуктів високої якості. Теплообмінники, їх принципові схеми і принципи дії. Основи розрахунку теплообмінників. 

 Тема  4.2 Випарювання. Загальна характеристика процесу випарювання. Однокорпусні випарні установки. Матеріальний і тепловий баланси. Визначення витрат пари на випарювання. Принцип роботи однокорпусної випарної установки. Багатокорпусні випарні установки. їх принципові схеми і принцип роботи. Матеріальні і теплові баланси багатокорпусних випарних установок. Випарні апарати з організованою і неорганізованою природною циркуляцією, з примусовою циркуляцією, апарати плівкового типу, їх будова і принцип роботи. Корисна різниця температур і температурні втрати при випарюванні, їх характеристика і визначення.     

Тема 4.3 Конденсація. Загальна характеристика процесу конденсації. Методи конденсації. Види конденсаторів. Поверхневі конденсатори, їх види, призначення, принципові схеми, принцип роботи і тепловий розрахунок. Конденсатори змішування, їх види, призначення, принципові схеми і принцип роботи. Замкнута система водокористування при конденсації пари, її економічність. 

Щоб завантажити лекції ЗМ3Обновлен 27 мая 2015. Создан 25 мая 2015