Персональний сайт викладача
Ткачука Віталія Васильовича

Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 2. Гідромеханічні процеси

Тема 3.1 Розділення неоднорідних систем. Класифікація і характеристика рідких і газових неоднорідних систем. Осідання. Теорія осідання часток у гравітаційному полі. Розрахунок швидкості осідання. Відстійники, їх види і характеристика. Визначення продуктивності і площі осідання відстійника. Шляхи інтенсифікації процесу осідання. Осідання часток в полі дії відцентрової сили. Фактор розділення і швидкість відцентрового осідання. Апарати для розділення: гідроциклони, центрифуги, сепаратори, схеми, робота. Фільтрування. Теоретичні основи процесу. Визначення величини тиску і тривалості  фільтрування. Відцентрове фільтрування. Теоретичні основи процесу. Визначення величини тиску і тривалості відцентрового фільтрування. 

 Тема 3. 2 Зворотній осмос і ультрафільтрація. Кінетика процесів зворотного осмосу і ультрафільтрації. Апарати і установки для зворотного осмосу і ультрафільтрації, будова, принцип роботи. Мембранні методи розділення рідких неоднорідних систем, теоретичні основи процесів. Види і характеристика напівпроникливих мембран.

Тема  3.3 Перемішування і змішування. Характеристика процесів перемішування і змішування. Ефективність перемішування. Перемішування в рідких середовищах. Механічне перемішування. Мішалки різних видів. Визначення частоти обертання мішалок. Гомогенізація рідких середовищ. Фізичні основи процесу. Його характеристика і застосування. Механізм процесу. Основи розрахунку. Перемішування і змішування сипучих і пластичних матеріалів. Апарати для перемішування.  

Щоб завантажити лекції ЗМ2 Обновлен 27 мая 2015. Создан 25 мая 2015