Персональний сайт викладача
Ткачука Віталія Васильовича

Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 1. Загальні положення. Механічні процеси поділяється на 2 частини:

1. Загальні положення

Тема 1.1 Завдання, зміст і значення дисципліни «Процеси і апарати галузі». Класифікація і характеристика основних процесів харчових виробництв. Заходи щодо охорони навколишнього середовища. Загальні закони харчової технології. Матеріальний і енергетичний баланси. Швидкість протікання процесів і їх кінематичні закономірності. Основи раціональної побудови апаратів. Вимоги, що пред’являються до апаратів. Вимоги до матеріалів.

2. Механічні процеси

Тема 2.1 Подрібнення матеріалів. Класифікація і характеристика способів подрібнення. Фізичні основи процесів подрібнення. Витрати енергії за законом П.А.Ребіндера. Принципові схеми подрібнюючих машин. Регульовані параметри процесів подрібнення. Шляхи інтенсифікації процесів і зниження енергозатрат. 

Тема 2.2 Сортування матеріалів. Загальна характеристика методів сортування. Сита, характеристика сит. Ситовий аналіз. Ефективність просіювання. Машини для сортування, їх принципові схеми і принцип роботи. Пневматичне і гідравлічне сортування, магнітна сепарація. 

Тема 2.3 Обробка матеріалів тиском. Класифікація способів обробки матеріалів тиском харчових виробництв, їх характеристики. Основи теорії обробки харчових середовищ пресуванням для відокремлення рідини. Закон Пуазейля. Преси для відокремлення рідини. Преси для формування пластичних матеріалів: нагнітаючі, штампуючи, принципові схеми та принцип роботи. Розрахункові залежності для визначення продуктивності і робочого тиску. 

Щоб завантажити лекції ЗМ1Обновлен 27 мая 2015. Создан 25 мая 2015